مدت هاست که برخی از مردم در سراسر دنیا دست به تغییر چهره و هر چه نازیباتر کردن خود میزنند که این مسئله خود ریشه در علم روانشناختی و رفتارشناسی دارد. نمونه دیگری از این افراد TedRichards می باشد که با بریدن و قطع کردن گوش خود سعی به هر چه شبیه تر شدن به طوطی ها را دارد که این کار خود تاسف برانگیز است. وی با استفاده از تتوهای رنگارنگ که ظاهرا پرهای رنگارنگ طوطی می باشد چهره خود را دست خوش تغییر قرار داده است. این شخص 56 ساله طی یک عمل جراحی 6 ساعته گوش خود را قطع نموده است. وی تصمیم دارد ک ...


احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

مدت هاست که برخی از مردم در سراسر دنیا دست به تغییر چهره و هر چه نازیباتر کردن خود میزنند که این مسئله خود ریشه در علم روانشناختی و رفتارشناسی دارد. نمونه دیگری از این افراد TedRichards می باشد که با بریدن و قطع کردن گوش خود سعی به هر چه شبیه تر شدن به طوطی ها را دارد که این کار خود تاسف برانگیز است. وی با استفاده از تتوهای رنگارنگ که ظاهرا پرهای رنگارنگ طوطی می باشد چهره خود را دست خوش تغییر قرار داده است. این شخص 56 ساله طی یک عمل جراحی 6 ساعته گوش خود را قطع نموده است. وی تصمیم دارد که در آینده بینی خود را شبیه به منقار کند. او دارای 110 خالکوبی، 50 سوراخ بروی بدن و تقسیم زبانش می باشد.

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+) +تصاویر

منبع: تاپ ناپ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه