چه یک شخص مشهور باشید یا یک فرد معمولی، همه ما روزهایی داریم که مدل مویشان واقعا بد می شود و از کار آرایشگر خود راضی نیستیم. اما معمولا با شستشو، شانه، سشوار می توان آن را درست کرد و عیبش را پوشاند. اما واقعا نمی توان تصور کرد که در ذهن این افراد چه می گذشته وقتی نه تنها این مدل مو را انتخاب کردند بلکه حاضر شدند با این فاجعه عکس هم بگیرند و سر خود را در تاریخ مستند کنند! این عکس ها را نگاه کنید و قدر موهای خود را بدانید!. منبع:برترین ها.


بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

چه یک شخص مشهور باشید یا یک فرد معمولی، همه ما روزهایی داریم که مدل مویشان واقعا بد می شود و از کار آرایشگر خود راضی نیستیم. اما معمولا با شستشو، شانه، سشوار می توان آن را درست کرد و عیبش را پوشاند. اما واقعا نمی توان تصور کرد که در ذهن این افراد چه می گذشته وقتی نه تنها این مدل مو را انتخاب کردند بلکه حاضر شدند با این فاجعه عکس هم بگیرند و سر خود را در تاریخ مستند کنند! این عکس ها را نگاه کنید و قدر موهای خود را بدانید!

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

بریم دست آرایشگرمون رو ببوسیم! +تصاویر

منبع:برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه