یک پسر نوجوان این روزها در امریکا سوژه رسانه ها شده است. مری بث Mary Beth خبرنگار یکی از شبکه های امریکایی درحال گزارش کردن مراسم درگذشت دیوید بووی David Bowie ستاره راک بود که یک پسر نوجوان متوجه خانم گزارشگر می شود. خانم گزارشکر در حال گزارش در یک برنامه زنده. این پسر آهسته از پشت سر به سمت گزارشکر آمده و او را می ترساند و سپس اقدام به فرار می کند. نزدیک شدن پسر به خانم گزارشگر. حمله ناگهانی پسر. با شکایت شبکه تلویزیونی از این پسر, پلیس در جستجوی این پسر مزاحم می باشد. فرار پسر پس از حمله ...


ترساندن خانم گزارشگر در حال گزارش زنده توسط پسر غریبه! +تصاویر

یک پسر نوجوان این روزها در امریکا سوژه رسانه ها شده است. مری بث Mary Beth خبرنگار یکی از شبکه های امریکایی درحال گزارش کردن مراسم درگذشت دیوید بووی David Bowie ستاره راک بود که یک پسر نوجوان متوجه خانم گزارشگر می شود.

خانم گزارشکر در حال گزارش در یک برنامه زنده

ترساندن خانم گزارشگر در حال گزارش زنده توسط پسر غریبه! +تصاویر

این پسر آهسته از پشت سر به سمت گزارشکر آمده و او را می ترساند و سپس اقدام به فرار می کند.

نزدیک شدن پسر به خانم گزارشگر

ترساندن خانم گزارشگر در حال گزارش زنده توسط پسر غریبه! +تصاویر

حمله ناگهانی پسر

ترساندن خانم گزارشگر در حال گزارش زنده توسط پسر غریبه! +تصاویر

با شکایت شبکه تلویزیونی از این پسر, پلیس در جستجوی این پسر مزاحم می باشد.

فرار پسر پس از حمله کردن به زن گزارشگر

ترساندن خانم گزارشگر در حال گزارش زنده توسط پسر غریبه! +تصا��یر

منبع: سیمرغ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه