مراسم سنتی ازدواج عروس و دامادی از قوم «لُر» از استان «کهکیلویه و بویر احمد» همزمان با هفته وحدت در جشنواره پیوند آسمانی در مجموعه آسمان برگزار شد. منبع: ایران مطلب.


تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

مراسم سنتی ازدواج عروس و دامادی از قوم «لُر» از استان «کهکیلویه و بویر احمد» همزمان با هفته وحدت در جشنواره پیوند آسمانی در مجموعه آسمان برگزار شد.

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

تصاویر عروسی به سبک اقوام لُر

منبع: ایران مطلب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه