دنیایی با یک میلیون کانال مختلف

دنیایی با یک میلیون کانال مختلف

دنیایی با یک میلیون کانال مختلف,
در ابتدا این رادیوی ای- ام بود که جای خود را به اف – ام داد. سپس کانالهای تلویزیونی و سیستمهای ماهواره ای بودند که جای خبرگزاریها را گرفتند. همان تکنولوژی در حال حاضر در فعالیت بوده و دنیای نامحدودی از رسانه ها را برای ما بوجود می آورد.
سلام، چه خبر؟ این صدای مرد جوانی با چهره ای خشک و عبوس بود که در حال پخش برنامه رادیویی خود و صحبت با شنوندگانش بود. نورپردازی اتاق که بسیار ناشیانه بود به همراه یک گوشی بزرگ و تعدادی میکروفون های کوچک نزدیک دهانش جلب توجه خاصی میکرد. او برنامه اش را با معرفی خود برای شنوندگانی که به هیچ عنوان نمیشناخت و نمی دانست چند نفر هستند و علاوه براین هیچ گونه تحقیقی نیز بر روی آنها انجام نداده بود آغاز نمود.
او اضافه کرد: " من حدس میزنم که هیچ نیازی نیست تا از خودم برایتان بگویم و سپس ادامه داد، من از کامپیوتر و متعلقات مربوط به آن لذت میبرم، من دوست دارم که چیزها را اوراق کنم و در ضمن من مجرد هم میباشم."
برای بینندگان تنسی او به اندروی ۱۵ ساله معروف است. اما این نوجوان ۱۵ ساله یک جوان منزوی و تنها نیست که ویدئو های بی اساس و پایه ای را در شبکه جهانی پخش کند. اندرو دوستانی دارد، دوستانی به نامهای کوئین لیزا، شنتل، سوپر گرل که خود ویدئو ها و یادداشتهای اینترنتی خود را دارند.
دوستانی که خود دوستان دیگری با یادداشتهای اینترنتی و ویدئوهای خود را دارا هستند. تمام این گروه جزء یک جامعه نوپایی بنام Varsity TV هستند. Varsity TV یک شبکه چند منظوره خبری متعلق به دانش آموزان دبیرستانی است. عوامل اصلی که این افراد را به هم متصل مینماید عبارتند از: دنیای بزرگی از تبلیغات ، ملغمه ای از رسانه های حرفه ای و غیر حرفه ای و مجموعه ای از اطلاعات مفید و غیر مفید که در کنار هم جمع شده اند.
سایر نقاط مشترک این گروه شامل نوع ارتباطات آنها ، نگرش تجاری ، خود جوشی و در نهایت شبکه های اجتماعی و باندهایی است که در آن عضویت دارند. " نیکلاس نیگروپونته" که بنیانگذار آزمایشگاه رسانه ای MIT است در حین یکی از سخنرانیهای خود اذعان کرده بود که: " چنانچه کمپانی ها بخواهند آینده را بهتر درک کنند، باید یک کودک ۱۰ ساله را استخدام نمایند. امروزه مسئولین امور اجرائی باید به این سخنرانی توجه ویژه جدیدی نمایند.
با وجود سیستمهای متمرکز دیجیتالی و اهمیت در ساختار و نحوه توزیع آنها، کانالهای کوچک محلی چون Varsity TV توانستند در طول ۱۰ سال گذشته در شبکه گسترده جهانی پخش شده و به واسطه آن به آهستگی دنیای یک بعدی که فقط شامل رادیو و تلویزیون بود تبدیل به دنیایی با برنامه های نامحدود گردید .
برنامه هایی که برای شنوندگان و یا بینندگان بسیار خاصی طراحی شده اند، آنقدر خاص که تعداد آنها به هزاران میرسد نه میلیون. این تغییر و تحول در سیستم رسانه ها همچنان ادامه دارد. به این معنی که برنامه ها، بیش از پیش اختصاصی شده و این توانایی ذهن بشر را هر روز بیشتر و بیشتر متحیر میسازد.
امروزه اگرچه بخش عمده ای از این برنامه های اختصاصی که مخاطب خاص خود را میطلبند، در اینترنت یافت میشوند، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روزانه تعداد بیشتری از این برنامه ها مخاطب خود را خارج از صحنه کامپیوتر می جویند.
بخشی از این کار توسط تکنولوژی بنامAkimbo انجام میشود. با این تکنولوژی، برنامه هایی که توسط شبکه جهانی توزیع یافته اند میتوانند بر روی صفحه تلویزیون یافت شوند. Akimbo برنامه Varsity TV، شبکه دانش آموزان مدارس و علائق و سرگرمیهای آنها را به همراه صدها کانال شبکه ای دیگر مانند: اخبار جدید روز، ورزش، فیلم، موسیقی، و فیلمهای کمدی در برنامه ای جامع از انواع st ۲۱ Century جای داده و آنرا پخش مینماید.
سایر کانالهای تلویزیونی مانند: تلویزیون BlueHighways که مجموعه ای از برنامه هایی با هدف ارج نهادن به زندگی در مراکز محلی و روستایی آمریکا و توجه به جاده ها و شهرک های کوچک آنها است نه تنها در شبکه گسترده جهانی و Akimbo موجود است بلکه کابلهای تلویزیونی در مونتانا، وایومینگ، کالیفرنیا، تنسی و کلرادو نیز آن را پخش مینمایند."استن هیچکاک" که بانی این مجموعه است، در طی یک ویدئو مقدماتی که آنرا برای مخاطبین خود تهیه کرده است در حالی که روی یک تراکتور قدیمی در یک جاده پوشیده از برگ در یک منطقه دور افتاده امریکا در حال رانندگی است میگوید:" جایی بسیار آرامش بخشی است که می توانید از هم صحبتی با رفیق صمیمی خود لذت ببرید."
بعضی ها این پدیده را یک انقلاب خوانده و گروهی معتقدند که بسیار بی ارزش است. در این میان گروه منطقی دیگری هستند که آنرا دنباله بلند رسانه ها می نامند. در دنیای امروزه ۸۰% برنامه ها که معمولامورد توجه گروه عظیمی از مردم قرار میگیرند و به راحتی مخاطبین خود را میبابند با ۲۰ % از بقیه برنامه ها که معمولا از طریق منابع پر بیننده نظیر Blockbusters و Bestsellers حذف میشوند رقابت میکنند. حال هر چه میخواهید این را نامگذاری کنید، دنباله بلند رسانه ها یا هر نام دیگر، نکته این است که این دنباله بلند در ارتباط با آینده است و ماندگار خواهد بود.
● فقط ۵۰۰ کانال؟ آیا شوخی میکنی؟
در سال ۱۹۹۲، "جان ملون" مدیر اجرائی شبکه تلویزیونی کابلی به عنوان یک خبر مهم اعلام نمود که به زودی ما دارای ۵۰۰ کانال خواهیم بود. از آنجایی که در آن زمان عمده سیستمهای تلویزیونی یکسان بوده و حداکثر آنها ۱۰۰ کانال را بطور فعال پخش میکرد، این خبر تکان دهنده بود. ولی در حال حاضر برای ما روشن شده است که او پیش بینی درستی نداشت.
او در اشتباه بود نه فقط به خاطر اینکه خیلی زود به قضاوت پرداخته بود بلکه به دلیل اینکه به این موضوع به طور گسترده فکر نکرده بود.
علی رغم موفقیت در کانالهای تلویزیونی مثلMTV( تلویزیون موسیقی)،BET (تلویزیون سرگرمی های سیاهان) و تعدادی از کانالهای بسیار اختصاصی که بیندگان خاص خود را دارا هستند مانند: کانال هنر و سرگرمی و کانال تاریخ، این سیستمها نمیتوانست آنگونه که "ملون" پیشبینی کرده بود با ۵۰۰ کانال فعال کار خود را ادامه دهند.
حتی امروزه ماهواره هایی چون Direc TV که ادعای ارائه حدود ۹۰۰ کانال مختلف را دارند،در واقع چنین نیستند، چرا که از این تعداد حدود ۱۰۰ کانال، کانالهایی هستند که متقاضیان باید برای دیدن هر برنامه آن هزینه آنرا به طور مجزا بپردازند، تعداد ۱۰۰ تای دیگر از این ۹۰۰ کانال، کانالهای فصلی مربوط به ورزشهای مختلف هستند که همیشه فعال نمی باشند، تعداد ۱۰۰ کانال دیگر متوقف شده میباشند و در تعدادی از کانالها نیز دوباره کاری دیده میشود. بنابراین با یک نگاهی جدید به Direc TV درمییابیم که کانالهای موجود در آن حدود ۳۰۰ تاست , نه ۹۰۰.
● هر ساله توان و قابلیت کانالها روز به روز افزایش مییابد.
در دورانی که "ملون" پیشبینی ۵۰۰ کانال خود را ا رائه داد، همزمان بود با ابتدای تلویزیون دیجیتالی. در آن دوره سیستم تلویزیون کابلی تعدادی حدود ۱۰۰ کانال را برای مشترکین خود فراهم میکرد.
با استفاده از روشهای پیشرفته و متراکم و همچنین به واسطه بهره بردن از تکنولوژی دیجیتالی، ماهواره و سرویسهای کابلی توانستند که تعداد کانالهای خود را به ۴ برابر افزایش دهند. امروزه دو تا از ماهواره های تامین کننده برنامه های تلویزیونی آمریکا که در اوج تکنولوژی و پیشرفتهای تکنیکی خود هستند توانسته اند که مجموعهای از ۹۶۰ کانال ویدئوی ارائه دهند.
گزارش تهیه شده توسط انستیتوی تحقیقات سیاستهای استراتژیک، اذعان میدارد که این ظرفیت به راحتی قادر به افزایشی در حدود ۳ برابر حاضر خواهد بود ولی تکنولوژی لازم جهت رسیدن به این ظرفیت به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. این تکنولوژی که MPGE نام دارد عبارت است از استفاده از کانالهای تلویزیونی که در هر ثانیه ۳ مگابایت از کابل و اجزاء ماهواره ای حافظه میگیرد. شرکتهایی نظیر مایکروسافت، Real Networks ، و کامپیوتر Apple توانسته اند با کاهش دادن حافظه مورد نیاز ( به حدود یک مگابایت در ثانیه) هزینه های مربوطه را برایDVD ، ویدئو و اصوات مربوط به آنها پایین آورند.
سئوال اصلی در اینجا توانایی انجام نیست بلکه نیاز است. برنامه های قدیمی هنوز توسط برنامه های جدیدی که دارای بینندگان اختصاصی هستند مورد تهدید قرار میگیرند.
مثال بارز این نکته مشتق شدن ESPN ۲ از کانال اصلی ESPN بود که انواع ورزشهایی را که از طرفداران کمتری برخوردار بود پخش میکرد. مثال دیگر شبکه ۲۴ ساعته اخبار است که از دل خود کانال خلاصه اخبار را بیرون آورده که هر دوی آنها یک موج را به اتفاق دو شبکه مشابه دیگر مورد استفاده قرار میدهند. چنانچه دیده میشود کانالهای اختصاصی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
در سال ۲۰۰۳ "لری کسنف" که مغز متفکر و مبدع بازی ویدئویی Mortal Kombat بود شبکه ای بنام Blackbelt TV را ایجاد نمود. این شبکه به ورزشهای رزمی و جنگهای خشونت آمیز اختصاص داشت و در ابتدا قرار بود که در اوائل سال ۲۰۰۳ کار خود را آغاز نماید ولی به دلیل عدم توجه توسط جریان اصلی رسانه ها فعالیت خود را به تعویق انداخت.
مثال مشابه دیگر، کانال یخ است که توسط قهرمان اسکیت روی یخ "مایکل روزنبرگ" پیشنهاد شد . روزنبرگ در ابتدای سال ۲۰۰۵ به شکست خود اعتراف نمود. او اذعان داشت که سرمایه گذاران حاضر به خطر انداختن سرمایه خود به منظور ایجاد این شبکه نشدند. سایر کانالهای ورزشی چون تنیس و گلف و یا شبکه زندگی در طبیعت از موفقیت های بیشتری نسبت به کانالهای نام برده شده فوق برخوردار بودند.
در واقع چه کسی نیاز دارد که به دنبال مخاطب برای تلویزیون بگردد؟ "جاش گلدمن" مدیر عامل شرکت Akimbo می گوید: " در حال حاضر ما بسیار فراتر از جهانی با ۵۰۰ کانال هستیم. ما در جهانی زندگی میکنیم که حدود یک میلیون کانال در آن وجود دارد.
شما میتوانید در طول ۲۴ ساعت شبانه روز آنچه را که تصور میکنید مشاهده نمایید." او اضافه میکند:" در حقیقت این شما هستید که تعیین میکنید که چه برنامه ای را در چه زمانی ملاحظه کنید."حتی رسانه هایی که روند کلی را دنبال میکنند نیز خود را با این سیستم جدید تطبیق داده اند. کامپیوتر Apple درفروشگاههای خود قسمتهای مختلفی از سریالهای تلویزیونی را برای فروش عرضه کرده است. علاوه بر این، بیشتر شبکه های عمده تلویزیونی شروع به فروش برنامه های پر طرفدار خود از طریق شبکه AOL یا Yahoo کرده اند.
به زودی بررسی به منظور یافتن یکی ازقسمتهای سریال پر طرفدارSeinfeld و یا یکی از بازیهای MBA بین تیمهای Indian Pacer Reggie و New York Knicks درGoogle از انواع فعالیتهای عادی صرفدارانشان خواهد بود.
Akimbo امیدوار است که انقلاب جدیدی را که بوجود آورده است به زودی در سطح جهان گسترده کند ولی در حال حاضر مجبور است که آن را با جمع کوچکی از بینندگان خود که همواره خواهان سیستم های نو ظهور و جدید هستند آغاز نماید.
در این سیستم جدید، بینندگان باید یک جعبه کوچکی را به طور مجزا خریداری کرده و آن را از یک طرف به سیستم اینترنت خود که میتواند به صورت سیستم کابل تلفن و یا بدون سیم باشد و از طرف دیگر به تلویزیون خود متصل نمایند. چنانچه این ارتباطات انجام شد، نظر" ملون" در رابطه با دارا بودن ۵۰۰ کانال بسیار ابتدائی به نظر میرسد. Akimbo قراردادهای را با شبکه های عمده تلویزیونی مثل CNN ، BBC, ESPN و همچنین کانالهایی با بینندگان خاص مانند TV Varsity, BlueHighways که پیشتر از آنها یاد کردیم امضا نموده است.
گسترش و رشد رسانه ها دارای دامنه نامحدودی است به عنوان مثال، ماهواره رادیوی Sirius را در نظر بگیرید که در حال حاضر دارای یک میلیون مشترک است و سالانه تولید درآمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلارمیکند.
این ماهواره دارای کانال موسیقی است که بانی آن ستاره معروف آهنگهای رپ Eminem بوده و همچنین دارای برنامه ای است که توسط مجری جنجال برانگیز Howard Stern پخش میشود. این ماهواره دارای۶۵ کانال موسیقی است که به علاقه مندان خود انواع موسیقی اعم از کلاسیک، جاز، بلوگرس و Metal Heavy را ارائه میدهد. ولی با تمام این گستردگی هنوز بخشهایی از این ماهواره ناشناخته مانده است.
هر چهارشنبه شب به مدت سه ساعت در کانال کمدی Raw Dog مربوط به ماهواره رادیوی Sirius "ونسنت پستوره" که هنرپیشه سریال سوپرانو است و در این سریال نقش یک مدیر رستوران در منطقه ایتالیایی نشین نیویورک را بازی میکند، مجری برنامه ای با مضمون بسیار آزاردهنده و ناخوش آیندی بنام The Woseguy Show است.
"ارین براون"، سخنگوی ماهواره Sirius میگوید: " ما برنامه های متنوع زیادی داریم که تعدادی از آنها با مشارکت و همکاری ستارگان معروف (خوانندگان و هنرپیشه گان) انجام شده است. تعدادی از این برنامه ها نیز بسیار خاص بوده و دارای مخاطب خاص خود هستند. در کل ما دارای ۱۲۰ کانال هستیم که ۶۵ تای آنها کانالهای موسیقی هستند که هیچ گونه تبلیغی در بین برنامه شان پخش نمی شود.
مابقی برنامه های این ماهواره در ارتباط با جامعه اطرافمان است که البته بیشتر برنامه های اجتماعی در حال حاضر در خارج از ماهواره Sirius انجام میشود."
"براون" ادامه میدهد که طرفداران موسیقی Heavy Metal دهه ۸۰ میتوانند عشق خود را به این نوع موسیقی در کانال Hair Nation ترویج و ادامه دهند. همچنین کانالی فقط برای رانندگان کامیون طراحی شده که تمام برنامه های آن در طول روز Elvis Presley است و یا برنامه ای که تماما به "رولینگ استون" اختصاص دارد.
همچنین کانالی که به مکالمات چهره های سرشناسی مثل کارگردان بزرگ و موفق هالیوود "رابت اوانز" میپردازد. در این برنامه مصاحبه با این فرد شناخته شده از رختخوابش شروع میشود. و همانگونه که احتمالا حدس میزنید نام این برنامه در رختخواب با رابرت اوانز است.
"اسکات هیوز"، پایه گذار و معاون شبکه های Pass Along و بازاریابی استراتژیک، میگوید:" ما در مرکز انقلابهای دیجیتالی بسر میبریم که تاثیر عمیقی چه در بخش اقتصادی و همچنین در فرهنگ ما دارند. میتوان این انقلاب را به انقلاب فرهنگی- صنعتی ۱۹۷۰ تشبیه کرد." شبکه Pass Along شبکه ای است که به مشترکین خود اجازه خرید و فروش موسیقی به صورت Online را داده است. به عبارت دیگر این شبکه یک شبکه قانونی است که در آن افراد عضو میتوانند موسیقی شان را با هم رد و بدل نمایند.
علاوه بر این شنوندگان این شبکه میتوانند از طریق این شبکه دریابند که هنرمندان مورد علاقه شان چه زمانی در مراکز نزدیک آنها دارای اجرای زنده هستند.
در حال حاضر مصرف کنندگان شبکه ها میتواند با یک اشاره هر نوع ویدئو و اصوات موسیقی را که میخواهند سفارش داده و آنها را از طریق روشهای مورد نظرشان دریافت نمایند.
● چه کسی اول بود؟
مشارکت و همکاری افراد صاحب نظر در این صنعت بسیار امیدوار کننده است. به طور مثال میتوان از معاون ریئس جمهور سابق امریکا، "ال گر" که در یک شبکه تلویزیونی بنام Current TV سرمایه گذاری کرده است، یاد کرد. این شبکه کار خود را با ۲۰ ملیون مشترک در اگوست گذشته آغاز نمود. این شبکه به آخرین تکنولوژیهای اینترنتی و تلویزیونی مجهز بوده و در زمینه تجارت و بازرگانی در حال فعالیت است.
Current TV یک نوع شبکه خبری است که به دنبال پشت پرده اخبار میگردد. موضوعات اصلی مورد بحث در این شبکه در واقع از طریق جستجوهایی که توده مردم در Google انجام داده اند تعیین میشود. این کار با روشهای قدیمی مانند نقطه نظرات سردبیران حرفه ای در ارتباط با مهمترین اخبار روز فرق دارد.
این کانال خود را به عنوان iPod Shuffle تلویزیون معرفی میکند. بدین معنا که سعی در توزیع نظرات و عقاید مختلف در شبکه برنامه های خطی و معمولی دارد. بنابر این بینندگان این برنامه ها قادر خواهند بود مثلا از پشت پرده زندگی جوانان ایرانی خبردار شده و از نزدیک شاهد زندگی آنها باشند. و یا اینکه نظاره گر پرش چتربازان و یا جوانانی باشند که خود را از صخره های عظیم ویا آسمان خراشها به پایین می اندازند.
بینندگان این شبکه میتوانند فیلم های ویدئویی که خود تهیه کرده اند را از طریق Website این شبکه که tv. current . www است جهت بررسی توسط صاحبین نظر به مرکز این شبکه فرستاده و بهترین آنها طی برنامه ای که جهت همین منظور ترتیب یافته است، از طریق این شبکه پخش خواهد شد. هم اکنون با وجود سرویسهای تلویزیونی چون Direc TV ، Time Warner Cableو Comcast و همچنین حمایتهای توده مردم با توجه به تلاشهای معاونت سابق ریاست جمهور آمریکا، جهت یابی این شبکه به سمت جریانهای اصلی تضمین میشود.
مدیر برنامه های این شبکه" دیوید نیومن" میگوید: " در قدیم تلاش بر این بود که فرد باهوشی را از نسل قدیم پیدا کرده و او سعی در این داشت که صدای نسل جوان را منعکس نماید. اما پس از بازگشا ئی این کانال تلویزیونی، ما نسلی از کودکان را داریم که در واقع با این تکنولوژی رشد یافته و کنترل را از دست افراد نسل قبل گرفته اند." او اضافه مینماید: " ما از نسل جوان سطحی از اصالت و درستی را دریافت کرده ایم که تاکنون هرگز به آن دست نداشته ایم."
همین اشتیاق موجبات اصلی شروع یک کانال تلویزیونی جدیدی بنام Adrenaline Nation TV توسط " کیت دریسیل" بود. این کانال همچنان که از اسمش پیداست اختصاص به مردان جوان دارد، نسلی که سخت تحت تائیر تبلیغات مصرفی چون ابزار و آلات، انواع بازیها و تفریحات و سرگرمیهای گران قیمت هستند. گرچه Adrenaline در چندین کانال تلویزیونی پخش شده است ولی هنوز نتوانسته است که قرارداد محکم و مشخصی را ببندد.
Adrenaline با هدف تلفیق کردن ویدئو – موسیقی های جذاب ، فعالیتهای هنرمندان نوپا و غیر وابسطه با موسیقی های رایج ، کار خود را در MTV آغاز نمود. تفاوت اصلی این کانال با MTV این است که این کانال بیشتر به اعماق فرهنگها رسوخ مینماید. به عنوان مثال Adrenaline دارای برنامه ای است که فعالیتهای تولید کنندگان آلبوم های موسیقی را در حین تولید نشان میدهد و یا اینکه مسابقات شمارش معکوس بهترین بیست هنرمندان راک غیر وابسته (آزاد) از سایر برنامه های آن است. این کانال همچنین به بندهای راک هندی نیز توجه میکند.
میتوانید باور کنید و یا نکنید، ولی این کانال دارای برنامه ای است که به مخاطبین خود آموزش ساخت موتورسیکلتی را با نصف قیمت یک Harley Davidson یعنی ۳۰۰۰۰$ را میدهد. برنامه دیگری از این کانال، یک کلانتر قدیمی بازنشسته را نشان میدهد که در جاده های قدیمی و محلی آمریکا ( همان جاده هایی که در تلویزیون BlueHighways مورد نمایش قرار میگیرد) به دنبال ماشینهای قدیمی میگردد.
در یکی از قسمتهای این برنامه یک لاستیک مربوط یه یک ماشین بسیار قدیمی در خارج از یک اصطبل در منطقه شمال کالرینا برایش جلب توجه میکند. پس از پرس و جوهای لازم، کلانتر، صاحب ۸۵ ساله دو بیوک نو و دست نخورده ۱۹۲۰ را که حتی پلاک های این دو ماشین نیز پشت سر هم گرفته شده پیدا میکند. بر اساس گفته های صاحب مسن ماشین ها، این دو ماشین هدیه عروسی از طرف والدین همسرش بوده است و او تا به امروز نه تنها به فکر فروش آنها نیفتاده است بلکه حتی از آنها استفاده چندانی هم نکرده است.
با توجه به کلیه مطالب گفته شده، و دقت در کل پدیده مورد بحث حتی بطور بسیار اجمالی به این نکته خواهیم رسید که امکانات موجود در صنعت رسانه ها بی پایان است. واضح است که کانالهای که افراد قدری چون "گر" از آنها حمایت میکنند شانس بیشتری در رسوخ به جریانات اصلی تلویزیونی را دارند. اما برای بیشتر کانالهایی که دارای مخاطبین اختصاصی و بسیار کوچکی- کانالهایی چون Adrenaline - هستند، پیدا کردن مخاطب تلویزیونی کاری دشوار است.
بنابر این در حال حاضر Akimbo به چینی های ساکن آمریکا برنامه های چینی را نشان میدهد که منشاء اصلی آنها برنا مهای شبکه های کشور چین است. کانالهای هندی نیز در حال گسترش هستند که برنامه ها و فیلمهای بالیوودی را به طور مشترک با برنامه های ترکی از کشور ترکیه برای بینندگان خود در آمریکا پخش میکنند.
علاوه بر پخش برنامه هایی که توسط شبکه های مختلف تلویزیونی تولید میشود، Yahoo, AOL و Google نیز در حال تولید واشاعه برنامه های ویدئویی خود هستند که به زودی با یک پیشرفت تکنولوژیکی دیگر مرز بین برنامه های تلویزیونی و کامپیوتری بسیار کم رنگ خواهد شد و بدین ترتیب برنامه های تولید شده در کامپیوتر از همان توانی که شبکه های تلویزیونی دارا هستند برخوردار خواهند بود. به همین دلیل، مرکز مربوط به شبکه های آمریکا به تازگی یک پست اجرائی جدیدی را تعیین نموده که به بررسی انواع شبکه های جدیدی - مانند: کانال Do It Yourself و Food Channel- که تولید و عرضه میشوند بپردازد.
خلاصه کلام اینکه، هیچ کس با ارائه برنامه های بیشتر به مخاطبین خود ضرر نخواهد کرد، نکته اصلی این است که گزیده هایی رادر اختیار آنان گذاشت که طالب و خواهان بیشتری داشته باشد.

گروه علمی نابغه های ایران


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه