سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول - تصویر 1

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

تجربه بالاتر از علم است. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

چیزی که دانش می آراید راستی است. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

موسیقی ،صدای خداست.ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

سخنان ابوعلی سینا

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود. ابن سینا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: جملات زیبا

سخنان زیبا و آموزنده ابو علی سینا -بخش اول - تصویر 15
تگ ها : سخنان ابوعلی سینا ، سخنان زیبا و آموزنده ، جملات فلسفی بزرگان ، جملات قصار ، ابن سینا ، جملات حکیمانه مطالب آموزنده اس ام اس جالب جملات ابوعلی سینا ، سخنان آموزنده ،
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه