درخواست جست وجوی عکاسی که تصادفاً از صحنه ی نامزدی زوجی جوان در خیابانی واقع در ایسلند عکس برداری کرده بود، بالاخره نتیجه داد. مایکل کِنت michael kent در یکی از خیابان های ایسلند روی یک زانوی خود خم شده بود و داشت به فیونا نیولندز fiona newsealand پیشنهاد ازدواج می داد که یکی از مردم محلی در حال عکاسی از بارش برف این لحظه زیبا را شکار کرد. هرچند عکاس و مرد جوان اندکی باهم صحبت کردند اما هوای بسیار سرد آن شب باعث شد خواستگار جوان آدرس ایمیلش را واضح تلفظ نکند و درنتیجه نتوانند دوباره باهم تم ...


شکار عکس زیبا و عاشقانه از لحظه خواستگاری در وسط خیابان برفی!

درخواست جست وجوی عکاسی که تصادفاً از صحنه ی نامزدی زوجی جوان در خیابانی واقع در ایسلند عکس برداری کرده بود، بالاخره نتیجه داد. مایکل کِنت michael kent در یکی از خیابان های ایسلند روی یک زانوی خود خم شده بود و داشت به فیونا نیولندز fiona newsealand پیشنهاد ازدواج می داد که یکی از مردم محلی در حال عکاسی از بارش برف این لحظه زیبا را شکار کرد.

شکار عکس زیبا و عاشقانه از لحظه خواستگاری در وسط خیابان برفی!

هرچند عکاس و مرد جوان اندکی باهم صحبت کردند اما هوای بسیار سرد آن شب باعث شد خواستگار جوان آدرس ایمیلش را واضح تلفظ نکند و درنتیجه نتوانند دوباره باهم تماس بگیرند. آقای کنت نیز به سرعت جست وجویی اینترنتی به راه انداخت تا عکاس را پیدا کند.

جسیکا عکاسی ایسلندی که این لحظه را ثبت کرد از مجله ای خواسته بود تا در پیدا کردن این زوج جوان به او کمک کنند و در مقابل زوج جوان در انگلستان جست وجویی اینترنتی را برای پیدا کردن جسیکا به راه انداخته بودند.

دو هفته پس از نامزدی، این زوج موفق شدند از طریق توییتر با جسیکا تماس بگیرند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه