عکس : دختر قرقیز، افغانستان

دختر قرقیز در حال دوشیدن شیر گاومیش در کوه های پامیر، شمال افغانستان

برای دیدن عکس در اندازه ی بزرگتر اینجاکلیک کنید

دختر قرقیز، افغانستان

دختر قرقیز، افغانستان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه