براساس آمار ارائه شده به تازگی در استرالیا افراد دست به کار عجیبی می زنند. جوانان زیادی در کشور استرالیا اقدام به خالکوبی و تتو کردن سفیدی چشم شان می کنند. در آمار ارائه شده, بیشتر این افراد جوانان استرالیایی هستند که با توجه به هشدار های پزشکان, همچنان اقدام به خالکوبی کردن سفیدی چشم شان می کنند. پزشکان بارها هشدار داده اند که چنین اقدامی می تواند باعث نابینایی و ابتلای فرد به سرطان شود. تتوی سفیدی چشم با رنگ آبی!. سیاه کردن سفیدی چشم!. تتوی چشم همراه با شکل عجیب گوش ها!. عکس های عجیب از ...


عکس هایی عجیب از تتو کردن سفیدی چشم انسان!

براساس آمار ارائه شده به تازگی در استرالیا افراد دست به کار عجیبی می زنند. جوانان زیادی در کشور استرالیا اقدام به خالکوبی و تتو کردن سفیدی چشم شان می کنند. در آمار ارائه شده, بیشتر این افراد جوانان استرالیایی هستند که با توجه به هشدار های پزشکان, همچنان اقدام به خالکوبی کردن سفیدی چشم شان می کنند. پزشکان بارها هشدار داده اند که چنین اقدامی می تواند باعث نابینایی و ابتلای فرد به سرطان شود.

تتوی سفیدی چشم با رنگ آبی!

عکس هایی عجیب از تتو کردن سفیدی چشم انسان!

سیاه کردن سفیدی چشم!

عکس هایی عجیب از تتو کردن سفیدی چشم انسان!

تتوی چشم همراه با شکل عجیب گوش ها!

عکس هایی عجیب از تتو کردن سفیدی چشم انسان!

عکس های عجیب از تتو کردن چشم

عکس هایی عجیب از تتو کردن سفیدی چشم انسان!

صورت عجیب با چشم زرد رنگ!

عکس هایی عجیب از تتو کردن سفیدی چشم انسان!

منبع: سیمرغ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه