هــر لحظه از زنـــدگی بـایــد صـرف عشـق شـود، در این صورت زنـــدگی تبدیـل به عبادت می شود، و دیگر نیـازی بـه جستجــوی خـداونــد نیست، زیــرا خداونــد خــود به نــزد کسی خواهد آمـد که طعـم عشـق را چشیــــده است…!. ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ " ﺩﺍﺷــﺘــﻨــﺖ". ﭘــــﺮ ﮐــﻪ ﻧــﻪ . ﭘــــﺮﭘــــﺮ ﻣــﯿــﺰﻧــﺪ . ﺑــﺮﺍﯼ " ﺑــــﻮﺩﻧـــﺖ . ". ﺑــﺮﺍﯼ " ﺁﻏــــﻮﺷــــﺖ . ". ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ. ﺳـﺮﻡ ﺭﺍ ﺑـﮕـﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭﯼ ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ . ﺑــﻌــﺪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﯽ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻃــﻮﺭ. ﺑـﺎ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣـﯿـﺸـﻮﻡ . ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــــﻢ ﺧــﯿــﻠــﯽ. " ...


عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

هــر لحظه از زنـــدگی بـایــد صـرف عشـق شـود، در این صورت زنـــدگی تبدیـل به عبادت می شود، و دیگر نیـازی بـه جستجــوی خـداونــد نیست، زیــرا خداونــد خــود به نــزد کسی خواهد آمـد که طعـم عشـق را چشیــــده است…!

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ " ﺩﺍﺷــﺘــﻨــﺖ"

ﭘــــﺮ ﮐــﻪ ﻧــﻪ ...

ﭘــــﺮﭘــــﺮ ﻣــﯿــﺰﻧــﺪ ..

ﺑــﺮﺍﯼ " ﺑــــﻮﺩﻧـــﺖ ..."

ﺑــﺮﺍﯼ " ﺁﻏــــﻮﺷــــﺖ ..."

ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ

ﺳـﺮﻡ ﺭﺍ ﺑـﮕـﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭﯼ ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ ..

ﺑــﻌــﺪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﯽ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻃــﻮﺭ

ﺑـﺎ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺷـﺎﻧـﻪ ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣـﯿـﺸـﻮﻡ .

ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻟــــﻢ ﺧــﯿــﻠــﯽ

" ﺍﻣــﻨــﯿــﺖ" ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻣـﯿـخوااااااااااااااااااااﻫـﺪ ...

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

هوا یک طوری است

مثل طعم انار نوبرانه

مثل بوی باران پائیز

چرا کلمات رامعذب کنم؟!

هوا امروز طعم تورا دارد...

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید

دور که می شوم صدای باران

بگو تکلیفم با چشمهایم چیست

لنگر بیندازم و عاشقی کنم …

یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

قلب من در هر زمان خواهان توست

این دو چشم عاشقم مهمان توست

گرچه لبریز از غمی درمانده ای

این نگاهم در پی در مان توست

در میان ظلمت شبهای غم

چلچراغ قلب من چشمان توست

در کنارم لحظهای آسوده باش

همدم دستان من داستان توست

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

هیس اگه ماله منی ...

اجازتم دست منه .....

همه چیزتم ماله منه .....

پس چروک پیشونیتم ماله منه .....

تنها جایی که بهت اجازه میدم ناراحت شی ...

زیرتابوت منه.....

پس فقط برام بخند

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

بهشت ﯾﻌﻨﯽ

ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ

"ﺗﻮ" ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ ...

ﺳﺮﺕ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯾﻢ ...

ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﻢ ﻻﯼ ﻣﻮﻫﺎیت ...

ﺩﺳﺖ ﭼﭙﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ ...

ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ

ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﭗ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ..!

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ...

ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ "ﺗﻮ"ﺳﺖ

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ...!!!

ﭼﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ...

ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﻮﺩ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﺶ !!!

ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ...!!!

ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ...

گل بود،،،،،

ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ...

ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ...

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ تو ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻫﻢ گل بود!!!!!!

آنکه تو را میخواهد!!!!

به هر بهانه ای میماند!!!!!!

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

لذت دنیا...

داشتن کسی ست

که دوست داشتن را بلد است.

به همین سادگی...!

این روزها

گفتن دوستت دارم! انقدر ساده است که میشود انرا از هر رهگذری شنید!

اما فهمش...

یکی از سخت ترین کارهای دنیاست

سخت است اما زیبا!

زیباست

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی

تا بفهمی و بفهمانی...

هر دوره گردی لیلی نیست...

هر رهگذری مجنون...

و تو شریک زندگی هر کسی نخواهی شد!

تا بفهمی و بفهمانی...

اگر کسی امد و هم نشینت شد

در چشمانش باید

رد اسمان رد خدا باشد

و باید برایش

از من گذشت

تا به

ما رسید...

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

با چی خالی کنم هر شب یه بغضی قد یه کوهُ

شبایی که بغل کردم یه قاب عکس بی روحُ

کجایی که ببینی من چه دردی میکشم بی تو

چه زجری میشکم وقتی میبینم جای خالیتو..

تو رفتی خاطرات تو

رفیق ِ اشک چشمامن

در و دیوار این خونه غریبی میکنن با من

یه دریا بودی و چشمم حریف بغض دریا نیستی

تو اونقدر دور رفتی که ازت

یکــ قطره پیدا نیست..

کجــایی .. که ببینـی

من چقدر دل خسته و تنهام

ببیـنـی ، زندگی بی تـو

داره جون میده رو دستام

♫♫♫

منو تو ما شده بودیم عذابم میده من بودن

با داغ ِ دوری از دستات یه عمری تن به تن بودن

دلم میگیره از تقدیر که دور از هم رهامون کرد

اگه قسمت جدایی بود واسه چی آشنامون کرد..

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

بانو جان .!

راست می گفتی اینجا همه

زخم که ببینند

نمک می پاشند

اینجا کسی نیست

که با لحنی گرم و آشنا بگوید:

سهمِ تو از شعرهایت

این روزهایِ سرد و بی عاطفه نیست!

می خواستم انصراف بدهم

از این گاه نوشت هایی که

آخر تنها نظاره گرِ مرگِ شمعدانی هاست

اما نمی دانم شاید جایی دور

کسی حوالیِ زخم هایِ با من آشنا

چشم انتظار چند کلام

چای دارچین و خندیدن و امید است

نمی دانم .

بریده ام .. چند روزی ست من از این دنیا

از این آدمها

از این همه حسادت هایِ بی جا

از این همه بغض خفه شده در بیخ گلو

از این تلخ خنده ها

بریده ام

بریده ... !

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

این دنیا برایِ من

برایِ باورهایم

برایِ عاشقانه هایم

سرد است و سنگ

این روزگار

جایِ من نیست

که

نیست

که

نیست

کاش کسی می آمد

دستانم را می گرفت

و می گفت :بیا برویم

برویم ... هرجا که می خواهی

من می آیم

پا به پایِ تو

کاش کسی می آمد!

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

عشق؛ اتفاق نیست

که با آمدن و رفتن ها

از چشم بی افتد

عشق؛ تویی !

وجودت که عشق باشد

می بخشی تمامِ مهربانیت را

حالا اینکه بی حرمتی می کنند

با نامِ عشق

حالا اینکه تفاوتِ آغوش و بوسه هایِ عاشقانه

را نمی فهمند

حالا اینکه تو عاشق بوده ای و عاشقی کرده ای

و ندیدند

عشق؛ باز هم همان عشق است

مثلِ خدا

که ما بی مهر می شویم

ما فراموشش می کنیم

ما نمی بینیم دستانِ نوازشگرش را

اما او باز هم خدایی می کند

باز هم دلش برایِ خنده هایِ ما

تنگ می شود.

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

وفــاداري لــذت دارد …

همانقــدر که " زن "را بـايــد فهميد ،

" مـــرد " را هــم بايــــد درک کــرد

همانقدر که زن «بــــودن» مي خواهد

مــــرد هــم « اطمينــان » مي خواهد

همانقدر که بايــد بي حوصلگي هـاي زن را طاقت آورد

کلافگي هــاي مـــرد را هم بايــد فهميد ..

خلاصه «مــرد» و «زن» نـــدارد …

بـه نقطه ي «مــــا» شدن که رسيدي

بهتـــريـن بــاش بـــرايش …

بگـذار حس کنــد هيچـکس به انــدازه تــو درکش نمي کنـــد

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

دوست داشتن مثل بازي با الا کلنگ مي مونه

اوني که عاشق تره هميشه خودشو مي آره پايين

تا عشقش از بالا بودن لذت ببره!!!

چقدر زندگي قشنگ مي شود

وقتي کسي را داشته باشي

که پا به پاي تو

ديوانگي کند!

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

اگر نمي تواني مدادي باشي که خوشبختي يک نفر را بنويسد

پس حداقل سعي کن پاک کني باشي که غم کسي را پاک کند !

زندگي هنر نقاشي بدون پاک کن است ؛

پس طوري زندگي کن که حسرت داشتن پاک کن را نخوري !

در مقابل سختي ها همچون جزيره اى باش

که دريا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زير آب کند !

آدم هاي بزرگ قامتشان بلندتر نيست

خانه شان بزرگ تر نيست

ثروتشان بيشتر نيست

آنها قلبي وسيع و نگاهي مرتفع دارند

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

بار اولي که ديدمت چنان بي مقدمه زيبا بودي

که چند روز بعد يادم افتاد بايد عاشقت ميشدم ….

عکس های عاشقانه باحال و رمانتیک به همراه متن

دنبالِ من نگرد

من نیستم دیگر

همانقدر که تو نبودی

تو نیستی

نیستم دیگر

دنبالِ من نگرد

من پایِ آخرین قطار ایستاده ام

مقصدش هرکجا که باشد؛ باشد

بگذار اگر کسی تو را دید

خیال کند تو مانده ای و من رفته ام

خیال کند

من پایِ دوست داشتنت نماندم

باز هم بی رحم می شوم برایِ دلم

بگذار دوباره جایی دلی

باز هم عاشقِ چشمانِ تو شود

عاشقِ نبودنت اما نمی دانم !

یعنی تو می گویی

از من دیوانه تر در این شهر هست ؟

اگر بود

سلامِ مرا به او برسان و بگو

رویِ ماهِ تو را به جایِ من

هرروز ببوسد

دیوانه است.. می فهمد چه می گویم !

دنبالِ من نگرد

هرچند که می دانم نمی گردی

اما بگذار من دلخوش باشم

و هزار بار با خودم بگویم

دنبالِ من نگرد !

از تو هیچ کم نمی شود

اما

در من دلی با شنیدنش

نمیرد شاید.

منبع: ایران مطلب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه