معما انفجار در میدان جنگ

معما انفجار در میدان جنگ - تصویر 1

شما در یک درگیری در میدان جنگ برای جلوگیری از پیشروی دشمن لازم است که دقیقا ظرف 45 دقیقه یک پل عبوری را منفجر کنید البته هیچ وسیله ای برای محاسبه زمان ندارید. تنها وسیله ای که همراه شماست دو طناب چاشنی انفجاری بعلاوه کبریت برای روشن کردن طنابهاست. با توجه به نکات زیر معما را حل کنید.

در ساخت طناب ها از مواد خاصی استفاده شده که مقاطع مختلف آن با سرعت متفاوتی می سوزد

شعله آتش دقیقا یک ساعت طول می کشد تا از ابتدای طناب به انتهای آن برسد و کل طناب بسوزد

*************

************

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*

جواب

درست در یک زمان ابتدا و انتهای یک طناب و ابتدای طناب دیگر را آتش بزنید. درست در لحظه ای که طنابی که دو سر آن را آتش زده اید خاموش شد (که دقیقا بعد از 30 دقیقه خواهد بود)، انتهای طناب دوم را نیز روشن کنید (در غیر اینصورت طناب دوم نیم ساعت دیگر نیز خواهد سوخت). حال طناب دوم از این لحظه 15 دقیقه دیگر خواهد سوخت تا به انتها برسد و این مجموع زمان ها 45 دقیقه خواهد شد که درست زمانی است که شما باید پل را منفجر کنید.

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: پارسه گرد

تگ ها : تست هوش ، معما انفجار در میدان جنگ ، معمای انفجار در میدان جنگ ، راه حل معما ، شعله آتش ، میدان جنگ ، معماهای جدید ، تانک ، شعله ی آتش چاشنی انفجاری انفجار بمب معماهای سخت ، شعله ی آتش چاشنی انفجاری انفجار بمب معما سخت ،
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه