علاقه یک پسر بچه به آرایشگری با واکنش جالب مادرش همراه شده است. این پسر بچه با نام ایتان که 8 سال سن دارد, علاقه زیادی به آرایشگری و آرایشگر شدن دارد. وقتی که مادرش متوجه علاقه بیش از حد پسرش شد, او را نزد Joey Killmeyer یکی از معروف ترین آرایشگران برده و در کلاس های او ثبت نام کرده است. حضور ایتان در کلاس های Joey Killmeyer. چهره ایتان پس از آرایش شدن توسط Joey Killmeyer. مادر این پسربچه می گوید: پسرم پس از حضور در کلاس های واقعا خوشحال و سرزنده شده است. این علاقه پسرم به آرایشگری, ربطی ب ...


واکنش جالب یک مادر به علاقه پسرش به آرایش و آرایشگری +تصاویر

علاقه یک پسر بچه به آرایشگری با واکنش جالب مادرش همراه شده است. این پسر بچه با نام ایتان که 8 سال سن دارد, علاقه زیادی به آرایشگری و آرایشگر شدن دارد.

وقتی که مادرش متوجه علاقه بیش از حد پسرش شد, او را نزد Joey Killmeyer یکی از معروف ترین آرایشگران برده و در کلاس های او ثبت نام کرده است.

حضور ایتان در کلاس های Joey Killmeyer

واکنش جالب یک مادر به علاقه پسرش به آرایش و آرایشگری +تصاویر

چهره ایتان پس از آرایش شدن توسط Joey Killmeyer

واکنش جالب یک مادر به علاقه پسرش به آرایش و آرایشگری +تصاویر

مادر این پسربچه می گوید: پسرم پس از حضور در کلاس های واقعا خوشحال و سرزنده شده است. این علاقه پسرم به آرایشگری, ربطی به هویت جنسی و مشکلات جنسی ندارد بلکه او به این شغل علاقمند می باشد و من به عنوان مادرش باید از او حمایت کرده و مشوق ایتان باشم.

ایتان در کنار مادرش

واکنش جالب یک مادر به علاقه پسرش به آرایش و آرایشگری +تصاویر

منبع: سیمرغ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه