با پایان یافتن سال 2015 یکی از تکان دهنده ترین عکس های این سال انتخاب شد. در تصویر منتشر شده یک خرس قطبی ماده دیده می شود. گفته می شود بخاطر آب شدن یخ های قطبی و کم شدن منابع غذایی برای خرس های قطبی آنها دچار سوء تغذیه شده اند. منبع: سیمرغ.


یکی از تکان دهنده ترین تصاویر 2015 انتخاب شد +عکس

با پایان یافتن سال 2015 یکی از تکان دهنده ترین عکس های این سال انتخاب شد. در تصویر منتشر شده یک خرس قطبی ماده دیده می شود. گفته می شود بخاطر آب شدن یخ های قطبی و کم شدن منابع غذایی برای خرس های قطبی آنها دچار سوء تغذیه شده اند.

یکی از تکان دهنده ترین تصاویر 2015 انتخاب شد +عکس

منبع: سیمرغ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه